Oblasti činnosti

V rejstříku naší činnosti jsou dnes:

  • dodávky, montáže, opravy a rekonstrukce distribučních sítí venkovních i kabelových, pro nízké i vysoké napětí včetně trafostanic
  • dodávky, montáže a opravy veřejného osvětlení
  • zhotovení přípojek nízkého i vysokého napětí pro malé i velké odběratele
  • připojení fotovoltaických a ostatních výroben elektrické energie do distribuční soustavy na napěťové hladině NN i VN

Pro všechny výše uvedené činnosti pro naše zákazníky zhotovíme potřebnou projektovou dokumentaci, v případě potřeby až do fáze vydání stavebního povolení.

Naši technici zajišťují revizní činnost elektro a činnost autorizovaných techniků.

Od ledna r. 2005 zajišťujeme v naší obchodní kanceláři jako smluvní partner Skupiny ČEZ kontaktní místo pro zákazníky ČEZu. Zde je možné podat žádosti a provést smlouvy, které naším prostřednictvím skončí rychle na příslušném místě v ČEZu.

Kontaktní místo ČEZ

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v dokumentu - zde.