Reference

Za dobu existence naší společnosti jsme pro distribuční společnosti i pro soukromé osoby nebo firmy postavili řadu trafostanic v nejrůznějším provedení - sloupové, mřížové, kioskové, atd. 
Dále jsme postavili a do provozu uvedli desítky kilometrů venkovního i kabelového vedení o napětí 22kV a více než stovku kilometrů vedení o napětí 1kV.
Samozřejmostí je i bezpočet montáží domovních přípojek, hlavních domovních vedení, elektroměrových rozvaděčů, zajištění staveništních odběrů a dalších.

  • Rekonstrukce venkovních vedení - např. Hvozdy, Měchemice, Bratřínov, Třebotov a mnoho jiných.
  • Zasíťování nových obytných lokalit i průmyslových zón - např. Řitka, Rudná, Hodyně, Klínec, Vysoký Újezd, Horoměřice, Jinočany, Dobřichovice Svinaře, Čísovice a další.
  • Výstavba nového veřejného osvětlení a doplňování tras VO v obci Černošice, Karlík, Kosoř, Řitka, Lety, Hlásná Třebáň a mnoho dalších.
  • Provedení nových přípojek pro RD a rekonstrukce a přeložky stávajících pro drobné stavebníky a uživatele RD.
  • Zhotovení projektové dokumentace pro cca 50 staveb ročně.

Ukázky realizovaných projektů

Pro detailní prozkoumání námi realizovaných projektů navštivte sekci Reference. Rovněž nahlédněte do fotogalerie, kde budete moci vizuálně zhodnotit naši práci a ověřit si profesionalitu vedoucí k maximální bezpečnosti námi provedených instalací.

Níže naleznete konkrétní ukázky námi provedených projektů, které dokazují bezpečnost, profesionalitu a trvanlivost naší práce. 

Fotogalerie

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v dokumentu - zde.