Projekční činnost

 

Zhotovujeme projekty elektrického zařízení v rozsahu vysokého a nízkého napětí, trafostanic, přípojek NN, hlavního domovního vedení a rozvaděčů. Projekční práce provádíme v systému Bentley - Pro Geo v souřadnicích ve formátu rdf. Práce na projektu se zahajují vždy po geometrickém předměření místní situace. Výkresovou dokumentaci a tiskovou část pro stavební řízení dodáváme ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. Součástí projektové dokumentace je vyjádření správců sítí, majitelů pozemků, všech účastníků stavebního řízení. V případě potřeby zajišťujeme i smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni dle zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb.

 

Tyto činnosti provádíme pro distribuční společnosti, podnikatelské subjekty i soukromníky a fyzické osoby.

Veškerou projektovou dokumentaci na výše zmíněné úkony jsme připraveni připravit a to až do fáze vydání stavebního povolení.

Plnou adaptabilitu a vysoký standart bezpečnosti zaručují naši autorizovaní, revizní technici.

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v dokumentu - zde.